De naam Sinaai duikt in 1219 voor het eerst in documenten op. Op 9 oktober van dat jaar wordt door de toen regerende gravin van Vlaanderen, Johanna van Constantinopel, bij oorkonde een schenking gedaan aan de kerk van Sinaai van “zes bunder wastine” (dit is grond die nog niet in cultuur werd gebracht). Aan deze schenking was in 1217 een brief van de Doornikse bisschop Gossuinus voorafgegaan, die de pastoor van Waasmunster de opdracht gaf om twee wijken van zijn parochie af te splitsen als zelfstandige parochie; waarschijnlijk ging het hier om Sinaai en Sint-Niklaas. Om die oprichting materieel mogelijk te maken stond de vorstin het land af. Uit beide documenten kunnen we afleiden dat er in het begin van de dertiende eeuw een volwaardige woonkern rond de kerk van Sinaai bestond.

Meer info over de geschiedenis van Sinaai is te vinden op de website van Sinaai Leeft onder Historiek.

Tijdslijn van Sinaai

Picture

Stichting van parochie Sinaai

1217
Picture

Joanna Van Constantinopel Schenkt 6 bunder land aan Sinaai

1219
Picture

Graven van ‘De Stekense Vaart’

1315
Picture

Eerste sporen van basisonderwijs in Sinaai

1617
Picture

Laatste heksenproces in Sinaai

1684
Picture

Weg wordt aangelegd van Moerbeke naar Sinaai

1729
Picture

Zuiveren van Moervaart

1740
Picture

Oprichting Brouwerij Verberckmoes

1790
Picture

Sinaai heeft erg te lijden onder de Boerenkrijg

1798
Picture

Eerste jaarmarkt (laatste maandag van april)

1816
Picture

Eerste boerenmarkt wordt ingesteld

1819
Picture

Start van het gemeentelijk onderwijs

1823
Picture

De zusters Maricolen komen naar Sinaai en doen aan bejaardenzorg

1842
Picture

Oprichting kantschool

1843
Picture

De eerste treinstop in Sinaai op de lijn Antwerpen-Gent

1847
Picture

Oprichting Brouwerij Sint-Hubertus (later Verstraeten en Capoen)

1853
Picture

Geboorte Edgar Tinel

1854
Picture

Weefschool wordt opgericht (beroepsschool)

1855
Picture

Eerste Missiestoet (processie der Heilige Kindsheid)

1857
Picture

De zusters nemen de meisjesschool onder hun beheer. Ook de gemengde school Zwaanaarde wordt opgericht

1866
Picture

De academie (tekenschool) wordt opgericht

1872
Picture

Een tweede jaarmarkt wordt ingesteld (laatste maandag van september)

1877
Picture

Het klooster der zusters Reparatrix wordt gesticht (Klooster der Moederkens)

1896
Picture

Moeder Ghislena richt de patronaatswerking op

1898
Picture

Overlijden Edgar Tinel

1912
Picture

Eerste elektriciteit in Sinaai

1917
Picture

Openbare bibliotheek wordt erkend door de Staat

1924
Picture

Stichting “Grote watering van Sinaai”

1928
Picture

Opening Tinelmuseum in gemeentehuis

1937
Picture

Oude kapel Maricolen wordt de eerste sporthal

1972
Picture

Sinaai fusioneert met Sint-Niklaas

1977
Picture

Sluiting van de Nijverheidsschool

1979
Picture

Stopzetting overzet Pieter Heydensveer

1980
Picture

Inhuldiging “De Schaapherder”

1990
Picture

Laatste missiestoet

1992
Picture

Afscheid Paters Franciscanen na 50 jaar

1995