sinaai

Goeiemorgen!

Hartelijk welkom op de officiële site van Sinaai. Deze site is tot stand gebracht en wordt beheerd door de vzw Sinaai Leeft.
Alle nodige info vindt u links in het menu terug.

In de kijker...

+ Nazomer van Sinaai – Septemberjaarmarkt : 22 en 23 september 2017 +

Rond de traditionele paardenjaarmarkt is ook dit jaar door de Dorpsraad voor omkaderende activiteiten gezorgd. Deze gaan door op en rond de Dries met zijn uniek kader en in de Vleeshouwersstraat:

Zaterdag 22 september
• Rommelmarkt: vanaf 10u
o Gratis deelname, reservatie niet mogelijk.
o Stand max 4 lm.
o Opstellen vanaf 8u.
• Paardenjaarmarkt: vanaf 10u
o Prijskamp voor labeurpaarden, warmbloedpaarden en pony’s.
• Infostands: vanaf 10u
o Socio-culturele verenigingen Sinaai.
o MIWA : informatie en sensibilisering rond afvalscheiding en afvalpreventie.
• Boerenmarkt: vanaf 13u.
• Braderij Vleeshouwersstraat: van 13u tot 19u.
o Met medewerking van de lokale handelaars.
• Mobiele klimrots: van 14u tot 17u
o De rots is voorzien van klimroutes van alle moeilijkheidsgraden.
o De eenvoudigste routes zijn al geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar.
o De veiligheid blijft gegarandeerd door de valmatten die rond de klimrots liggen.
• Straattheater: van 14u tot 17u
o Theater Hutsepot – Kabouterverhalen
Korte verhalen in een raamvertelling van een opa wiens slaapmuts elke nacht op zoek gaat naar kabouterdromen.
• Kinderanimatie: kindermolen, viskraam.

Zaterdag 22 en zondag 23 september
• Kunst uit Sinaai :
o Tentoonstelling in de St-Catharinakerk door plaatselijke kunstenaars.

• Heemkring Den Dissel :
o Tentoonstelling in het Dorpshuis en uitgave jaarboek.

Namens Sinaai Leeft vzw – werkgroep Septemberjaarmarkt : Jo Tansens


+ De nazomer van Sinaai +

Meer info: kunstuitsinaai@sinaaileeft.be


+ Uitnodiging informatievergaderíng rioproject Zwaanaarde +

Geachte
ln de loop van de volgende bestuursperiode (2019-2024) worden in uw straat rioleringswerken
uitgevoerd. Het gaat om de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel meteen aparte afvoer
van regenwater en van afvalwater. Dit project gaat ook gepaard met de afkoppeling van het
regenwater op privédomein. lntussen zijn de rioleringsplannen klaar en willen wij u graag uitnodigen voor een eerste informatievergadering over dit project op donderdag 27 september om 19.30 uur in de
polyvalente zaal van jeugdhuis Troelant, Vleeshouwersstraat 4C. Ook de grote lijnen van de
bovengrondse heraanleg en de afkoppeling op privédomein komen tijdens deze vergadering
aan bod.
Wij hopen u bij deze gelegenheid te mogen begroeten
Hoogachtend
Namens het college van burgemeester en schepenen


+ Memorandum 2018 - 2024 +

Klik hier om het memorandum te lezen.


+ Filmpje Trage Wegen wandelroute +


+ Filmpje Dorpsraad Sinaai +


+ Digitaal plan Sinaai +

Historische topografische kaarten met bezienswaardigheden van Sinaai kan u hier raadplegen.


+ Trage Wegen +

De adviesnota en wenselijkheidskaart van Trage Wegen in Sinaai vindt u terug bij Wandelen en fietsen.