sinaai

Goeiemorgen!

Hartelijk welkom op de officiële site van Sinaai. Deze site is tot stand gebracht en wordt beheerd door de vzw Sinaai Leeft.
Alle nodige info vindt u links in het menu terug.

In de kijker...

+ Uitnodiging dorpsraadsvergadering 1 oktober 2019 +

U wordt vriendelijk uitgenodigd op de volgende vergadering van de Dorpsraad op DINSDAG 1 oktober 2019 om 20u in het DORPSHUIS Dries 84 Sinaai

AGENDA:
1. goedkeuring vorig verslag
2. briefwisseling
3. Info vanuit de politie i.v.m. inbraken, snelheidsovertredingen, … (door wijkinspecteur W. Fierens).
4. Stand van zaken ivm het waterzuiveringsstation Edg.Tinelstraat
5. Bad-street-actie: jaarlijkse inventarisatie
6. Jeugd a. Jeugdhuis Troelant b. WJS
7. Cultuur: a. Heemkring den Dissel/Nazomer van Sinaai/braderij/100 jaar LG b. Varia
8. Info uit persberichten/schepencollege/gemeenteraad.
9. Varia: o.a. Onderhoud kerkhof Tinelstraat

Van 20 september tot 22 september zijn er de TROELANT FEESTEN, info op https://www.facebook.com/events/1581425495325267

Vanaf vrijdag 27 september tot zondag 29 september is er de nazomer van Sinaai. info op http://www.sinaaileeft.be/

vriendelijke groeten
namens VZW Sinaai Leeft
Stephaan Schelfaut


+ Handboek voor verenigingen en dorpsraden +

Beste,

Om het voor de verenigingen en dorpsraden iets gemakkelijker te maken, hebben we de meest gevraagde info gebundeld in een handboek.
Het staat nu online op: www.sint-niklaas.be/handboek-voor-verenigingen-en-dorpsraden

Het handboek voor verenigingen en dorpsraden bundelt heel wat relevante en praktische informatie: de verschillende soorten subsidies voor vrije tijd in onze stad, alle stappen die je moet doorlopen om een evenement te organiseren, aandachtspunten voor communicatie en nuttige contactgegevens.
Je vindt deze informatie en de bijhorende aanvraagformulieren ook op deze website. Het handboek wil een extra leidraad zijn om jouw vereniging te ondersteunen.
→ Suggesties, aanvullingen, opmerkingen, andere… bezorg ze aan cultuur@sint-niklaas.be
→ Bezorg deze mail gerust ook aan de andere leden van jouw vereniging/dorpsraad

Vriendelijke groeten,

Naomi Dhanis
Administratief team ondersteuning Cultuur en Vrije Tijd

———

Hieronder vind je de verschillende presentaties van Annemie Bogaert, Etienne Meul (voorstelling vzw) en Jacques Smet (o.a. lokalen in Sinaai).

- Dorpsraad februari 2019
- Voorstelling vzw
- Organigram


+ Memorandum 2018 - 2024 +

Klik hier om het memorandum te lezen.


+ Filmpje Trage Wegen wandelroute +


+ Filmpje Dorpsraad Sinaai +


+ Digitaal plan Sinaai +

Historische topografische kaarten met bezienswaardigheden van Sinaai kan u hier raadplegen.


+ Trage Wegen +

De adviesnota en wenselijkheidskaart van Trage Wegen in Sinaai vindt u terug bij Wandelen en fietsen.