sinaai

Goeienavond!

Hartelijk welkom op de officiële site van Sinaai. Deze site is tot stand gebracht en wordt beheerd door de vzw Sinaai Leeft.
Alle nodige info vindt u links in het menu terug.

In de kijker...

+ 11.11.11-actie 2019 +

Beste dorpsgenoot,

Zoals elk jaar vindt u weer de 11.11.11-omslag in de bus. Op 9, 10 of 11 november 2019 zal een vrijwilliger aanbellen om uw bijdrage op te halen.
Het is best mogelijk dat er niemand langs komt maar u kan steeds een bedrag overschrijven op het nummer BE30 0000 0000 11 11 via het overschrijvingsformulier bevestigd in de Stadskroniek met vermelding 11.11.11-Sinaai. Giften via stortingen vanaf € 40 zijn fiscaal aftrekbaar.
(overschrijvingen NIET IN 11.11.11-OMSLAG STEKEN!!!)

Changemakers: meer dan ooit nodig Dit jaar gaat de campagne van 11.11.11 over changemakers: sterke mannen en vrouwen die wereldwijd het verschil maken. Ze heten Passy, Thaïs, Esperanza, Awad,…en werken elk op hun eigen manier aan een duurzame, leefbare toekomst waarin iedereen een plaats krijgt. Ze strijden op hun eigen plekje in de wereld tegen ongelijkheid, klimaatverandering, uitbuiting en ga zo maar door. Ze zoeken concrete oplossingen voor maatschappelijke problemen. Maar nergens wordt het hen gemakkelijk gemaakt, integendeel, de vrijheid van meningsuiting komt steeds vaker onder druk te staan. En daarom verdienen ze onze steun in hun strijd voor mensenrechten, democratie en een duurzame toekomst.
*Ook dit jaar organiseren we onze “Solidariteitsbrunch”.
Op zondag 17 november 2019 bent u welkom in het ontmoetingscentrum “TROELANT” Vleeshouwersstraat (naast sporthal), waar we U vergasten op een brunch met een exotisch tintje.
De prijs van dit smakelijke buffet bedraagt 17 euro, voor kinderen tot 10 jaar is het 8 euro.
Om lang wachten te vermijden en een goede bediening te voorzien, zijn we genoodzaakt om u in twee groepen te laten eten nl. om 11u of om 12u45. Gelieve uw voorkeur te vermelden !!!

Reserveren voor de brunch kan door:
Onderstaand strookje in te vullen en af te geven op volgend adres of telefonisch of per mail een seintje te geven:
Stephaan Schelfaut, Beukenlaan 24 tel. 03 772 51 25, e-mail: 11-11-11@sinaaileeft.be
Betalen doet u ter plaatse.
In naam van de Derde Wereld: hartelijk dank voor uw steun!!
———————————————————————————————————————————————————————-
Ondergetekende: …………………………………………………………………….
……………………………………………..straat nr. ……… Gemeente: …………………………
neemt met …… volwassenen en …… kinderen deel aan de solidariteitsbrunch op 17/11/2019 om
o 11u of o 12u45.


+ Uitnodiging dorpsraadsvergadering 1 oktober 2019 +

U wordt vriendelijk uitgenodigd op de volgende vergadering van de Dorpsraad op DINSDAG 1 oktober 2019 om 20u in het DORPSHUIS Dries 84 Sinaai

AGENDA:
1. goedkeuring vorig verslag
2. briefwisseling
3. Info vanuit de politie i.v.m. inbraken, snelheidsovertredingen, … (door wijkinspecteur W. Fierens).
4. Stand van zaken ivm het waterzuiveringsstation Edg.Tinelstraat
5. Bad-street-actie: jaarlijkse inventarisatie
6. Jeugd a. Jeugdhuis Troelant b. WJS
7. Cultuur: a. Heemkring den Dissel/Nazomer van Sinaai/braderij/100 jaar LG b. Varia
8. Info uit persberichten/schepencollege/gemeenteraad.
9. Varia: o.a. Onderhoud kerkhof Tinelstraat

Van 20 september tot 22 september zijn er de TROELANT FEESTEN, info op https://www.facebook.com/events/1581425495325267

Vanaf vrijdag 27 september tot zondag 29 september is er de nazomer van Sinaai. info op http://www.sinaaileeft.be/

vriendelijke groeten
namens VZW Sinaai Leeft
Stephaan Schelfaut


+ Handboek voor verenigingen en dorpsraden +

Beste,

Om het voor de verenigingen en dorpsraden iets gemakkelijker te maken, hebben we de meest gevraagde info gebundeld in een handboek.
Het staat nu online op: www.sint-niklaas.be/handboek-voor-verenigingen-en-dorpsraden

Het handboek voor verenigingen en dorpsraden bundelt heel wat relevante en praktische informatie: de verschillende soorten subsidies voor vrije tijd in onze stad, alle stappen die je moet doorlopen om een evenement te organiseren, aandachtspunten voor communicatie en nuttige contactgegevens.
Je vindt deze informatie en de bijhorende aanvraagformulieren ook op deze website. Het handboek wil een extra leidraad zijn om jouw vereniging te ondersteunen.
→ Suggesties, aanvullingen, opmerkingen, andere… bezorg ze aan cultuur@sint-niklaas.be
→ Bezorg deze mail gerust ook aan de andere leden van jouw vereniging/dorpsraad

Vriendelijke groeten,

Naomi Dhanis
Administratief team ondersteuning Cultuur en Vrije Tijd

———

Hieronder vind je de verschillende presentaties van Annemie Bogaert, Etienne Meul (voorstelling vzw) en Jacques Smet (o.a. lokalen in Sinaai).

- Dorpsraad februari 2019
- Voorstelling vzw
- Organigram


+ Memorandum 2018 - 2024 +

Klik hier om het memorandum te lezen.


+ Filmpje Trage Wegen wandelroute +


+ Filmpje Dorpsraad Sinaai +


+ Digitaal plan Sinaai +

Historische topografische kaarten met bezienswaardigheden van Sinaai kan u hier raadplegen.


+ Trage Wegen +

De adviesnota en wenselijkheidskaart van Trage Wegen in Sinaai vindt u terug bij Wandelen en fietsen.